Här kan du se vilken aktuell kurslitteratur vi gärna vill ha in just nu:

Baten, (2016). A history of the global economy : from 1500 to the present.

Beckman, Ludvig & Mörkenstam Ulf (red.) (2016). Politisk teori.
 
Freidenvall, Lenita & Jansson, Maria (red.) (2017). Politik och kön: feministiska perspektiv på statsvetenskap.
 
Johnson, (2017). Alkohol- och narkotikaproblem.  
 
Petersson, (2018). Den offentliga makten, Upplaga 5
 
Schön, (2014). Vår världs ekonomiska historia: Den industriella tiden, Upplaga 5

Olshed, (2019). Hyresjuridik för socionomer, Upplaga 3 

Derlén, (2015). Grundläggande EU-rätt
 

Bell & Bryman, (2018). Business research methods. Upplaga 5

Bryman & Bell (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Upplaga 4

Blomberg, J (2017/2019). Management: organisations- och ledarskapsanalys. Upplaga 2

Brooks (2019). Introductory Econometrics. Upplaga 7

Carey Accounting - a smart approach. Upplaga 3 eller 4

Damodaran (2003). Corporate finance : theory and practice. Upplaga 2

Osterwald (2010 eng, 2013, sve). Business model generation : a handbook for visionaries, game changers, and challengers. På svenska upplaga 2 eller engelska upplaga 1
 
 
Keaveney, Lundberg (2019). Early language learning and teaching: Pre-A1-A2. 2nd. edition
 
Körling, Anne-Marie (2017).Textsamtal & Bildpromenader. 

Lundahl, (2014). Texts, topics and tasks : teaching English in years 4-6.

Löfdahl Hultman, Annica (2014). Kamratkulturer i förskolan: en lek på andras villkor. Upplaga 2  
 
Samuelsson (2017). Lärandets ordning och reda: ledarskap i klasrummet .

Sandström,Karyn (2011). Kidworthy works: texts and activities for lower elementary English. 

Stensson, (2006). Mellan raderna: strategier för en tolkande läsundervisning.    

Tetzchner, Stephen von (2016). Utvecklingspsykologi. Upplaga 2
  
Hyltenstam, Kenneth, (2013). Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle. Upplaga 2