Här kan du se vilken aktuell kurslitteratur vi gärna vill ha in just nu:  

Freidenvall, Jansson (red.) (2017). Politik och kön: feministiska perspektiv på statsvetenskap.

Gustavsson, Tallberg (2014). Internationella relationer. Upplaga 3

Duvander (2017). Demografi. Upplaga 1

 
Blomberg, J (2019). Management: organisations- och ledarskapsanalys. Upplaga 2  
 
Häckner, Jonas (2009). Tillämpad mikroekonomi. Upplaga 2
 
Krugman, Paul R. (2018). Microeconomics. Upplaga 5
 
Persson, Skult (2018). Tillämpad makroekonomi. Upplaga 6
 

Björkman, Bromseth (2019). Normkritisk pedagogik. Upplaga 1

Doverborg, Pramling (2019). Att undervisa barn i förskolan. Upplaga 2

Jönsson,Anders (2017). Lärande bedömning. Upplaga 4
 
Klapp,Alli (2017). Bedömning, betyg och lärande. Upplaga 1

Solhem Heiberg (2011). Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. Upplaga 1

Tetzchner, Stephen von (2016). Utvecklingspsykologi. Upplaga 2
 

Johansson (2018). Introduktion till vetenskapsteorin. Upplaga 4

Mattsson, Örtenblad (2018). Smått och gott. Upplaga 1 
 
Nyquist (2017). Statistikens grunder : vetenskap, empiriska undersökningar och statistisk analys​.