Här kan du se vilken aktuell kurslitteratur vi gärna vill ha in just nu:

Baten, (2016). A history of the global economy : from 1500 to the present.

Beckman, Ludvig & Mörkenstam Ulf (red.) (2016). Politisk teori.
 
Eriksen, Thomas Hylland. (2015). Small Places Large Issues. An Introduction to Social and Cultural Anthropology, 4th edition  
 
Freidenvall, Lenita & Jansson, Maria (red.) (2017). Politik och kön: feministiska perspektiv på statsvetenskap.
 
Johnson, (2017). Alkohol- och narkotikaproblem.  
 
Petersson, (2018). Den offentliga makten, Upplaga 5
 
Schön, (2014). Vår världs ekonomiska historia: Den industriella tiden, Upplaga 5

Olshed, (2019). Hyresjuridik för socionomer, Upplaga 3 

Derlén, (2015). Grundläggande EU-rätt
 

Almqvist, Roland M., Graaf, Johan, Jannesson, Erik, Parment, Anders & Skoog, Matti (2018). Boken om ekonomistyrning. Upplaga 2 eller 3

Bell & Bryman, (2018). Business research methods. Upplaga 5

Bryman & Bell (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Upplaga 4

Blomberg, J (2017/2019). Management: organisations- och ledarskapsanalys. Upplaga 1 eller 2

Brooks (2019). Introductory Econometrics. Upplaga 7

Carey Accounting - a smart approach. Upplaga 3

Damodaran (2003). Corporate finance : theory and practice. Upplaga 2

Jensen, Tommy & Sandström, Johan (2019). Organisation och ansvar: om hur organisatoriska processer hindrar ansvarstagande. Upplaga 2

Osterwald (2010 eng, 2013, sve). Business model generation : a handbook for visionaries, game changers, and challengers. På svenska upplaga 2 eller engelska upplaga 1
 
 
Furness, Karin (2017). Formulera: bild och projekt i förskolan.
 
Hansson, Hege, Clasdotter (2018). Att ge form åt förskolans innehåll.

Lundahl, (2014). Texts, topics and tasks : teaching English in years 4-6

Lundin, (2017). Tala om språk : grammatik för lärarstuderande, Upplaga 3

Löfdahl Hultman, Annica (2014). Kamratkulturer i förskolan: en lek på andras villkor. Upplaga 2  

Solhem Heiberg (2011).Tal och tanke: matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. 
 
Tetzchner, Stephen von (2016). Utvecklingspsykologi. Upplaga 2

Willam, (2018). Embedded formative assessment, 2nd. edition

Øksnes, M (2011). Lekens flertydighet: om barns lek i en institutionaliserad barndom. Upplaga 1
 
 
Hyltenstam, Kenneth, (2013). Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle. Upplaga 2

Rosenqvist, (2007). Uttalsboken : svenskt uttal i praktik och teori.