Här kan du se vilken aktuell kurslitteratur vi gärna vill ha in just nu:
 

Beckman, Ludvig & Mörkenstam Ulf (red.) (2016). Politisk teori.


Freidenvall, Lenita & Jansson, Maria (red.) (2017). Politik och kön: feministiska perspektiv på statsvetenskap.


Eriksen, Thomas Hylland. 2015. Small Places Large Issues. An Introduction to Social and Cultural Anthropology, 4th edition.


Krugman, Paul R. & Wells, Robin (2018). Microeconomics. 5th edition


Häckner, Jonas, Jacobsson, Adam & Muren, Astri (red.) (2009). Tillämpad mikroekonomi. 2., [aktualiserade] upplaga


Almqvist, Roland M., Graaf, Johan, Jannesson, Erik, Parment, Anders & Skoog, Matti (2018). Boken om ekonomistyrning. Upplaga 2 


Jensen, Tommy & Sandström, Johan (2019). Organisation och ansvar: om hur organisatoriska processer hindrar ansvarstagande. Upplaga 2


Blomberg, Jesper (2017 eller 2019). Management: organisations- och ledarskapsanalys. Upplaga 1 eller 2


Arnold, John H. (2000). History: a very short introduction.


Ågren, Henrik (red.) (2015). Perspektiv på historia: en introduktion till historiestudier.Upplaga 1 


Øksnes, Maria (2011). Lekens flertydighet: om barns lek i en institutionaliserad barndom. Upplaga 1


Löfdahl Hultman, Annica (2014). Kamratkulturer i förskolan: en lek på andras villkor. 2., [rev.] upplaga


Tetzchner, Stephen von (2016). Utvecklingspsykologi. Upplaga 2


Furness, Karin (2017). Formulera: bild och projekt i förskolan.