Vem får köpa och sälja böcker?

Alla! Du behöver alltså inte vara student eller kårmedlem för att köpa eller sälja böcker hos oss. Vi tar däremot bara in böcker som är aktuell som kurslitteratur på Stockholms universitet.

Hur vet jag vilka av mina böcker jag kan lämna in?

Vi tar in de av dina böcker som är aktuella som kurslitteratur på Stockholms universitet. Du kan söka på vår hemsida och se om vi har boken inne och om din upplaga är den senaste (eller en som används enligt en aktuell litteraturlista). Vi kommer alltid ta in aktuella upplagor så har du en senare än den vi har inne just nu kan du lämna in den. Du kan också söka på Stockholms universitets hemsida för att se om din bok används på någon kurs just nu eller kommande termin.
 
När är bäst att lämna in böcker?
 
Efter sammanställningen av den enkät vi gjort kan vi konstatera att en stor majoritet av de tillfrågade köper sin kurslitteratur inför varje delkurs samt att de flesta lämnar in sina böcker när terminen är slut.
Så, om du vill få dina böcker sålda snabbt rekommenderar vi att lämna in dem inför varje delkurs.

Hur vet jag om jag har pengar för sålda böcker att hämta ut?

Det ser du genom att logga in på ditt konto på hemsidan. Du loggar in med den mailadress du angett som användarnamn och det lösenord du själv valt. Har du glömt bort ditt lösenord kan du trycka på ”jag har glömt mitt lösenord” och välja ett nytt. Du loggar in längst upp i vänstra hörnet på hemsidan och sedan trycker du på ditt namn för att komma till dina sidor. Du kan också fråga på plats i butiken.

TILLFÄLLIGA NYA REGLER OCH FRÅGOR I O.M COVID-19, Coronaviruset:

Jag har inte möjlighet att ta mig till butiken just nu, men jag har böcker/ersättning som går ut snart. Kommer de tillfalla butiken om jag inte hämtar dem?


Nej. För tillfället har vi pausat alla tillfall för böcker och ersättning, vilket innebär att du fortfarande förblir ägare till dina böcker/ersättning. Detta gäller tills vidare, och vi informerar här på hemsidan när detta ändras och saker tillfaller som vanligt igen.


Kan jag fortfarande komma och hämta ut ersättning/ta tillbaka böcker/lämna in böcker?


Ja! Det går fortfarande bra att komma in i butiken och göra dina ärenden som vanligt under våra öppettider, förutsatt att du är frisk. Om du vet på förhand att du ska komma och hämta tillbaka inlämnade böcker så kan du gärna kontakta oss i förväg, så plockar vi ihop dem åt dig. På så sätt kan vi minska trängseln i butiken. Observera att vi har tillfälliga nya öppettider!

Kan ni skicka böcker till mig om jag inte kan komma till butiken?


Nej, tyvärr har vi inte möjlighet att frakta böcker. Det går dock utmärkt att lägga undan böcker på förhand, så behöver du bara komma in och betala i butiken.Hur vet jag när det är sista dagen att hämta ut pengar eller ta tillbaka böcker?

Du ser vilken sista dagen att hämta ut din bok är på ditt avtal, datumet står även under rubriken ”tillfaller” när du loggar in på ditt konto. Det är alltid 10 månader från dagen du lämnade in din bok. När din bok säljs så har du två år på dig från dagen den blev såld att hämta ut ersättningen för den. Trycker du på titeln ser du vilket datum den såldes och kan räkna två år framåt från den dagen.

Hur får jag mina pengar?

Du får komma in till butiken och ha med dig giltig legitimation för att hämta ut ersättning för sålda böcker. Kan du inte komma in själv kan du skicka någon med en fullmakt från dig.
 
Hur fungerar utbetalning på bankkonto?
 
Du kommer som vanligt in till butiken med giltig legitimation för att få ut din ersättning men ber om att få den till ditt konto.
Om ditt konto är kopplat till kontoregistret via Swedbank behöver du inte göra något. Har du fått CSN-utbetalningar tidigare är ditt konto redan kopplat!

Är det inte kopplat, eller du är osäker kan du göra kopplingen själv:
 
  1. Öppna https://bit.ly/28J7D8J
  2. Anmäl dig i Swedbanks kundregister genom att klicka på Anmäl konto till Swedbanks kontoregister (OBS! Även om du är kund hos Swedbank måste du anmäla dig i kundregistret om ditt konto inte är registrerat sedan innan)
  3. Klicka på Anmälan med e-legitimation eller Anmälan utan e-legitimation
  4. Ange ditt personnummer
  5. Ange vidare kontouppgifter: välj Bankkonto och ange E-postadress, Clearingnummer, Kontonummer och E-postadress.

Hur vet jag om ni har en bok inne?

Vår hemsida uppdateras så fort vi får in eller säljer en bok. Sök i sökfältet så får du upp antal vi har i butiken! Det lättaste är att söka på titeln. Är du ändå osäker kan du ringa och fråga.

Vad menas med överlåten/tillfallen?

När du haft en bok inne i mer än 10 månader tillfaller den butiken, det vill säga boken byter ägare från dig till oss och du kan inte längre ta tillbaka den. Ersättning för sålda böcker överlåts 2 år efter dagen den såldes på, och efter det kan du inte längre hämta ut den.

Kan någon annan hämta ut mina böcker/pengar?

Ja, om de har en fullmakt från dig och giltig legitimation med sig. Använd gärna vår fullmaktsmall eller titta på den för att vara säker på att du får med alla uppgifter den behöver ha. Glöm inte att skriva under din fullmakt!

Prislistan från avtalet kan du se här:

PRISLISTA  fr.o.m. 2017-08-16

Administrationsavgift per såld bok              7 kr

GDPR? 

Campusbutiken sparar kommittenters (personer som valt att sälja sin begagnade kurslitteratur genom oss) namn och personnummer för att kunna identifiera dem för utbetalning av ersättning för sålda böcker samt återtag av böcker. Vi sparar också mailadress för att digitalt kunna skicka ut underskrivna avtal om inlämning av böcker, utbetalning av ersättning för sålda böcker och återtag samt som användarnamn för att kunna logga in på sitt personliga konto på campusbutiken.se (där status på komittentens inlämnade böcker syns).

Behandling av personuppgifter:
I samband med inlämning av en bok samt skapande av ett Campusbutikkonto samtycker du till att bokhandeln behandlar dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (”dataskyddsförordningen”). Dina personuppgifter kommer att behandlas för att kunna hålla kontakt med dig samt för att kunna marknadsföra erbjudanden till dig via e-post eller telefon. Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Du kan när som helst begära rättelse/radering av personuppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du anser att dina personuppgifter har behandlats felaktigt av oss kan du lämna klagomål till Datainspektionen. Du har vidare rätt att en gång per år kostnadsfritt skriftligen begära ett registerutdrag på vilka personuppgifter som finns registrerade. Sådan begäran ska vara egenhändigt undertecknad av dig och skickas till: Campusbutiken AB Universitetsvägen 2 A, 114 18 Stockholm

Campusbutikens kommittenter har valet att själva välja om de vill ta del av eventuella framtida mailutskick genom att bocka i en ruta på sin kontoinloggning, om inget val görs kommer vi inte skicka ut något förutom avtal underskrivna av kommittenten. Alla personuppgifter som måste sparas av bokföringsskäl kommer enligt gällande lag sparas i 7 år.