Hur går det till?

Vi på Campusbutiken har kommissionsförsäljning, det vill säga att vi säljer dina böcker åt dig, under 10 månader. När du kommer hit skapar vi ett konto åt dig och lägger därefter in böckerna så att vi vet att det är just dina böcker som säljs.

Vi bedömer skicket på böckerna efter insidan, alltså om de har understrykningar och i så fall hur mycket. Vårt betygssystem går från 1-5, där 5 med 65% tillbaka av det lägsta nypriset är högst och 1 som är lägst ger 45% tillbaka.

När vi är klara med inlämningen får du först signera ett inlämningsavtal och sedan får du ett kvitto för böckerna. På kvittot står det hur mycket du får tillbaka samt vilket skick vi bedömt att böckerna är i. Är du ny kund registrerar vi din e-postadress dit det också skickas en länk som du kan använda för att skapa ett lösenord. Med e-postadressen som användarnamn och detta lösenord kan du sedan logga in på vår hemsida och det är där du håller koll på dina böcker. Blir en bok såld kommer du in till butiken och får kontanter eller en utbetalning på bankkonto mot uppvisande av giltig legitimation.

Blir dina böcker inte sålda kan du innan 10 månader har gått hämta tillbaka dem mot uppvisande av giltig legitimation. Om inget har hänt med böckerna efter det sista giltighetsdatumet, tillfaller böckerna oss.
Osålda böcker som skulle tillfalla butiken under sommar- och jullov kan återtas inom två veckor efter att butiken har öppnat igen.

INFORMATION OM FULLMAKT!

Kan du inte komma till butiken personligen för att hämta pengar för sålda böcker eller böcker som ej sålts, kan du skicka ett ombud. Ombudet ska ha med sig en skriftlig fullmakt som DU har skrivit. Den ska innehålla vad ärendet gäller, ditt och ombudets namn samt fullständiga personnummer och underskrifter. Ombudet måste även visa upp giltig legitimation.