Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter - I samband med inlämning av en bok samt skapande av ett Campusbutikkonto samtycker du till att bokhandeln behandlar dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Dina personuppgifter kommer att behandlas för att kunna hålla kontakt med dig samt för att kunna marknadsföra erbjudanden till dig via e-post eller telefon. Dina personuppgifter sparas endast så länge det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Du kan när som helst begära rättelse/radering av personuppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har vidare rätt att en gång per år kostnadsfritt skriftligen begära ett registerutdrag på vilka personuppgifter som finns registrerade. Sådan begäran ska vara egenhändigt undertecknad av dig och skickas till:

Campusbutiken AB
Universitetsvägen 9
114 18 Stockholm