• Sälj din kurslitteratur
  • Sell your old course literature

Campusbutiken har tyvärr stängt ned helt till följd av Coronapandemin.

Du har möjlighet att hämta ut böcker och ersättning för sålda böcker genom att kontakta Stockholms universitets studentkår efter 1/9 2021.
Mer info hittar du här.


Vid generella frågor kring avvecklingen maila till: ordforande@campusbutiken.se eller kontakta våra ägare som är ansvariga för avvecklingen här eller maila presidiet@sus.su.se