Campusbutiken är avvecklad.


I december 2020 aviserades att Campusbutiken skulle avvecklas. Försäljning fortsatte fram till 31 mars 2021 och avvecklades sedan under april och maj 2021.


Alla avtal med våra kommittenter fullföljdes där möjlighet att hämta ut osålda böcker gavs fram till och med den 18e nov 2021 och ersättning för sålda böcker kunnat hämtas ut fram till och med 31a mars 2023. Vi vill tacka för de år vi fick hjälpa studenter med att förmedla begagnad kursliteratur. 


Frågor.


Vid frågor om avvecklingen maila till: 

ordforande@campusbutiken.se